ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 

1.1.  Сайт   - веб-сторінка в мережі Інтернет www.webcars.com.ua, на якій розміщується  та проводиться Аукціон, Особистий кабінет та інші, пов’язані з Аукціоном сервіси, як це визначено в Правилах проведення аукціону «WEB Cars»

1.2. Адміністрація Сайту   - Товариство з обмеженою відповідальністю "Богдан Трейд -Ін", юридична особа за законодавством України, місцезнаходженням якої є: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 8, код ЄДРПОУ: 34909128

1.3.  Користувач   -  фізична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою форми звернень на сайті з подальшою метою передачі даних  Адміністрації Сайта. 
1.4.  Форма зворотного  зв'язку   - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних   Адміністрації Сайту.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що використовують Форму зворотної зв'язку на Сайті. 
2.2. Ціллю Політики конфіденційності є забезпечення належної захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголосу. 
2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням та захистом інформації про користувача, регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України. 
2.4. Реєструючись на сайті www.webcars.com.ua Ви погоджуєтесь  прийняти інструкції, описані у цій Політиці конфіденційності та надати нам щиру і правдиву інформацію стосовно Вас. 

2.5.  Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розробленим Адміністрацією Сайту та доступною для будь-якого Користувача мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності». 
2.6. Адміністрація Сайту вправі внести зміни в цю Політику конфіденційності. 
2.7. При внесенні змін в Політику Конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті   www.webcars.com.ua.  
2.8. Використовуючи Форму зворотного зв'язку, користувач виражає свою згоді з умовами цієї Політики конфіденційності. 
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої інформації про Користувача.

 

 

  1. УМОВИ, ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

 

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по - батькові, електронна пошта, телефон, дані автомобіля Користувача та ін., передаються Користувачем  Адміністрації Сайту  за  згодою Користувача.   
3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотного зв'язку означає погодження Користувача на передачу його персональних даних. 
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по-батькові, електронна пошта, телефон та ін., а також додаткова інформація про Користувача, яка надана  в цілях виконання обов'язків перед Користувачем Сайта. 
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:  
а) законності цілей та способів обробки персональних даних і добросовісності;  
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, завчасно визначеним і заявленим при зборі персональних даних;  
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;  
г) неприпустимість об'єднання створюваних для несумісних між собою цілей бази даних, що містять персональні дані. 
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг, запропонованих на Сайті.

 

 

  1. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

4.1 Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях та використовуються суто за призначенням , як зазначено в цьому пункті Політики Конфіденційності.

4.2 Адміністрація Сайту зобов’язується зберігати в таємниці і не розголошувати третім особам інформацію, отриману від Користувачів при реєстрації, а також при доповненні та редагуванні Користувачами свої персональних даних і реквізитів, за виключенням розкриття такої інформації партнерам Адміністрації Сайту, а також за запитами органів державної влади у передбачених чинним законодавством випадках.

 

  1. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особами, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою Конфіденційності.

5.2. Надання Персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

  1. СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково. 
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням самого Користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора Сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 

7.1. Користувач має право:

7.1.1.  на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

7.2. Користувач зобов’язується:

7.2.1.  не розкривати третім особам інформацію про свій пароль;

7.2.2.  терміново змінити пароль у випадку злому облікового запису;

7.2.3. зберігати в таємниці, не розголошувати третім особам і не використовувати інформацію про інших Користувачів, яка стала йому відомою шляхом отримання послуг за допомогою Сайту.

 

  1. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

 

8.1. Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

8.2. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку Адміністрації Сайту не несе відповідальності за збитки, нанесені таким доступом.

 

  1. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачених п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, зазначеною в п.1 цієї Політики конфіденційності. 
9.2. Запит, який направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію: 
- номер основного документа, що засвідчує особу Користувача або його представника; 
- відомості про дату видання зазначеного документа та видав його органу; 
- дата реєстрації за формою зворотного зв'язку; 
- текст запиту в вільній формі; 
- підпис Користувача або його представника. 
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути та надіслати відповідь на поданий користувачем запит протягом 30 днів з моменту отримання звернення. 
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмового погодження Користувача не підлягає розголошенню. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що направив запит, не може бути без спеціального погодження Користувача, використовується інакше, як для відповіді на запит, отриманий в результаті, або у випадках, прямо передбачених законодавством.